OK service er en VTA-bedrift (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser). Bedriften er organisert som aksjeselskap heleid av kommunen. Vi samarbeider med NAV. Vi tilbyr arbeid til personer som har mottar uføretrygd eller annen trygdeytelse. Bedriften gir tilbud til ca. 35 personer, og i tillegg til 5 arbeidsledere og 2 i administrasjon.

Vi holder til i trivelige lokaler i Sofiemyrveien 14 på Sofiemyr.