STYRET

Bedriftens styre består av følgende valgte representanter:
Kjell Gunter Pettersen (styreleder), Trond Therkelsen (styremedlem), Heidi Skjong Aarø (styremedlem),       Inger Johanne Bjørnstad (styremedlem),  Stian Marhaug Kristensen (styremedlem - ansattes representant)
og daglig leder Mona Fredriksen som sekretær.