STYRET

Bedriftens styre består av følgende valgte representanter:
Kjell Gunter Pettersen (styreleder), Inger Johanne Bjørnstad (styremedlem),
Einar Gabriel A. Hveem (styremedlem), Siri Fjeld (styremedlem),
Madelen Sandbekk Syvertsen (styremedlem - ansattes representant) 
 og daglig leder Mona Fredriksen som sekretær.