STYRET

Bedriftens styre består av følgende valgte representanter:
Kjell Gunter Pettersen (styreleder), Inger Johanne Bjørnstad (styremedlem), 
 Siri Fjeld (styremedlem), Tone Skjelbostad (styremedlem)
Madelen Sandbekk Syvertsen (styremedlem - ansattes representant) 
 og daglig leder Mona Fredriksen som sekretær.