VISJON

Verdiskapning

- Vise respekt og ha toleranse for mangfoldet

- Skape forståelse, trivsel og trygghet

- Produsere varer og tjenester av beste kvalitet med levering til til riktig tid

- Aktiv markedstilpasning og egenproduksjon