EQUASS - European Quality in Social Services   

                  
        


EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
 

I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Klikk HER for å gå til EQUASS sine hjemmesider.