top of page

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

For å kunne søke om en tiltaksplass er det en forutsetning at du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd.  

 

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

 

  Arbeidsoppgavene skal i størst mulig grad gi hver enkelt en personlig vekst, utvikling og økt livskvalitet.

 

Vi skal tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan trives og utvikle seg på jobben.

 

Metoden vår er å bygge selvtillit og kompetanse gjennom arbeid.

 

For å søke om  en tiltaksplass kan du henvende deg til NAV Nordre Follo, eller ta kontakt med oss.

 

Søknadssskjema finner du her:

bottom of page